Виплата одноразової грошової допомоги учасникам АТО – ЦСПР. Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення
Діяльність,  ЦСПР-інформ

Виплата одноразової грошової допомоги учасникам АТО

(витяг зпостанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975)

Одноразова грошова допомога виплачується відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві”.

Одноразова допомога оформлюється та виплачується:

  • членам сімей, батькам та утриманцям загиблого, особам, звільненим з військової служби – через обласні військові комісаріати;
  • військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам, призваним на навчальні та спеціальні збори – через військові частини, яких вони проходять службу або збори.

Розміри одноразової допомоги не залежить від службового становища військовослужбовця і становить:

  • у разі загибелі – 609 тис. грн. (500-кратний прожитковий мінімум, у 2014 році – 1218 грн.).

Допомога виплачується рівними частками між особами, які мають право на її отримання. Якщо одна із осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

  • у разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва):

за I групу — 304,5 тис. грн. (250-кратний прожитковий мінімум);

за II групу — 243,6 тис. грн. (200-кратний прожитковий мінімум);

за III групу — 182,7 тис. грн. (150-кратний прожитковий мінімум);

Виплата одноразової допомоги не здійснюється якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності є наслідком:

  • вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
  • вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
  • навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
  • подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.

У разі неподання повного комплекту документів (наприклад відсутності свідоцтва про смерть у разі загибелі військовослужбовця), підстав для призначення одноразової допомоги немає.

 Перелік документів на одержання одноразової грошової допомоги

  1. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця:

-заява кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей – іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк – у військкоматі або військовій частині);

– копія свідоцтва про смерть військовослужбовця (оригінал видають органи РАГС за місцем проживання);

 – витяг із наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (надає військова частина);

 – копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця (військова частина);

– для виплати одноразової допомоги сім’ям загиблих під час проведення АТО – копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім’ї) та повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця (надсилається військовою частиною у військовий комісаріат за місцем проживання сім’ї);

 – для інших випадків – копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім’ї), копія постанови військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку загибелі (смерті), акт розслідування щодо обставин загибелі військовослужбовця (складається командиром військової частини або військовою службою правопорядку ЗСУ або правоохоронними органами;

– копія довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста (ЖЕК, або КЕЧ);

– витяг із послужного списку особової справи про склад сім’ї військовослужбовця (видає військова частина);

 – копія свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

 – копія свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

 – копія свідоцтва про народження військовослужбовця – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

– копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї;

 – копія ідентифікаційного коду кожного члена сім’ї

  1. У разі захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва) або встановлення інвалідності:

 Разом із заявою про виплату одноразової грошової допомоги надається:

 – копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та причинного зв’язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);

 – копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);

 – копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), видається у військовій частині;

 – витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини, а для військовослужбовців строкової військової служби — копія військового квитка (для звільнених із служби);

– копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;

 – копія ідентифікаційного коду отримувача.

 Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.

Терміни проходження документів

Керівник уповноваженого органу подає у 15-денний строк з дня реєстрації всіх документів розпорядникові бюджетних коштів висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги.

Розпорядник бюджетних коштів приймає у місячний строк після надходження зазначених документів рішення про призначення або відмову у призначенні одноразової грошової допомоги і надсилає його разом з документами уповноваженому органові для видання наказу про виплату такої допомоги особам, які звернулися за нею, або у разі відмови для письмового повідомлення заявника із зазначенням мотивів відмови.

Одноразова грошова допомога виплачується шляхом її перерахування уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначений одержувачем виплати, або через касу уповноваженого органу.

Рішення про відмову у призначенні грошової допомоги може бути оскаржено в установленому порядку.

image_pdfimage_print