Інформація про надання статусу учасника бойових дій працівникам підприємств, установ чи організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення – ЦСПР. Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення

Інформація про надання статусу учасника бойових дій працівникам підприємств, установ чи організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення

Для надання статусу учасника бойових дій працівникам підприємств, установ, організацій керівники цих підприємств, установ та організацій у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення подають на міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі – міжвідомча комісія), утворену Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба), на кожну особу окремо довідки за формою згідно з додатком 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (далі – Порядок) та інші документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Підставою для надання статусу учасника бойових дій є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень), а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження.

Згідно зі статтею 4 Закону України “Про боротьбу з тероризмом” підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості і форми власності, їх посадові особи, а також громадяни за їх згодою можуть бути залучені до участі в антитерористичних операціях за рішенням керівництва антитерористичної операції. Координацію діяльності суб’єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

Враховуючи викладене, на розгляд міжвідомчої комісії виносяться матеріали, до яких на кожну особу долучені наступні документи:

 1. Довідка за формою згідно з додатком 2 до Порядку (оригінал) із зазначенням районів антитерористичної операції, у яких особа брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

 2. Витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення підприємства, установи, організації або окремих працівників до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

 3.  Інші документи із зазначених у пункті 4 Порядку, що підтверджують виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення.

 4. Заява особи про надання статусу учасника бойових дій із зазначенням місця її проживання.

5. Згода на збір та обробку персональних даних за формою, що додається (додаток 1).

6.  Копія сторінок 1 і 2 та розділу “Місце проживання” паспорту особи.

 7.  Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі.

 8.  Інформаційна картка особи, яка брала участь в антитерористичній операції, за формою, що додається (додаток 2).

У посвідченнях про відрядження, маршрутних листах, товарно-транспортних накладних тощо відмітки про місце перебування особи у відрядженні (населений пункт, підпис та печатка) мають підтверджувати факт перебування особи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції.

Копії документів, що надаються мають бути завірені підписом керівника підприємства, установи, організації та печаткою.

Надані відомості про особу будуть внесені до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції. Захист та обробка цих відомостей здійснюються у відповідності до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Також слід зауважити, що згідно з пунктом 2 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302, підставою для надання ветеранам війни передбачених законодавством пільг і компенсацій є відповідне посвідчення, що підтверджує їх статус.

Працівникам підприємств, установ, організацій, яким за рішенням міжвідомчої комісії надано статус учасника бойових дій, посвідчення учасника бойових дій і відповідний нагрудний знак видають органи соціального захисту населення за місцем їх реєстрації.

Додаток: на 2 арк.

Додаток 1

Згода

на збір та обробку персональних даних

 Я, _____________________________________________________________,

(Прізвище, ім’я та по батькові)

(народився “____” ____________ 19___ року, паспорт серії ___ №____________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” надаю згоду _____________________________________________________________________

(орган державної влади)

та Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на обробку моїх особистих персональних даних у паперових носіях  та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем для вивчення _____________________

________________________________________________________________________________ (органом державної влади)

документів щодо надання мені статусу учасника бойових дій та для ведення Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції єдиного реєстру учасників антитерористичної операції з метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції.

 “____” ____________ 20___ року, ___________  (____________________)

Особу та підпис ________________________ перевірено

Відповідальна особа _______________________  (____________________)

М. П.

Я, ___________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові)

посвідчую, що отримав повідомлення про те, що інформація про мене буде внесена до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції з метою реалізації Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416, а також відомості про мої права, визначені Законом України “Про захист персональних даних”, і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(лінія відриву)

Повідомляємо, що надані Вами відомості будуть включені до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, який ведеться Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції з метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 та Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416.

Як суб’єкт персональних даних Ви маєте права, передбачені ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”.

Додаток 2

Інформаційна картка особи, яка брала участь в антитерористичній операції

1 Прізвище
2 Ім’я
3 По-батькові
4 Дата народження (ДД.ММ.ГГГГ)
5 Стать: (чоловік, жінка)
6 Ідентифікаційний номер
7 Паспортні дані
8 Категорія учасника АТО (військовослужбовець, особи рядового та начальницького складу, резервіст, військовозобов’язаний, працівник підприємства, волонтер тощо)
9 Адреса
10 Область
11 Район
12 Населеній пункт
13 Вулиця, будинок, квартира.
14 Контактний телефон
15 Військове (спеціальне) звання (за наявності)
16 Статус учасника бойових дій (Так, Ні)
17 Дата надання статусу учасника бойових дій
18 Район АТО
19 Період перебування:

дата “З” (ДД.ММ.РРРР)20Період перебування:

дата “По” (ДД.ММ.РРРР)21Загиблий:

Дата смерті (ДД.ММ.РРРР)22Потребує забезпечення психологічною реабілітаційною Послугою23Потребує забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації24Потребує забезпечення санаторно-курортним лікуванням25Потребує у забезпеченні житлом26Примітка

 

 

image_pdfimage_print

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *