Обов’язкова інформація

Громадяни України, згідно Закону України “Про звернення громадян”  мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні до Києво-Святошинського центру соціально-психологічної реабілітації населення необхідно зазначити обов’язкову інформацію:

  • Прізвище, ім’я, по батькові;
  • Поштову адресу: поштовий індекс, область, район, населений пункт, назву вулиці, номери будинку, корпусу (за наявності), квартири (за наявності).

Всі дані потрібно надати українською мовою відповідно до офіційного документа, що засвідчує особу заявника.
Зміст звернення має бути зрозумілим, стислим, інформативним, містити конкретні достовірні факти по суті питання.

Підготовлене звернення пропонується надіслати на поштову адресу:
08150, Київська обл., м.Боярка, вул.Хрещатик, 83. ЦСПР
Або в прикріпленому файлі на електронну пошту :
boyarka-cspr@ukr.net