Звернення громадян

Громадяни України, згідно Закону України “Про звернення громадян”  мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Ви можете звернутися до ЦСПР в електронній формі

Ознайомтесь із обов’язковою інформацією, що Відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян» має бути зазначена у зверненні до Києво-Святошинського центру соціально-психологічної реабілітації населення.

До загальної уваги також Порядок розгляду звернень громадян в ЦСПР