Порядок нарахування та розмір виплат – ЦСПР. Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення
ЦСПР-інформ

Порядок нарахування та розмір виплат

 На сьогодні діє Наказ Адміністрації Держприкордонслужби від 20 травня 2014 року № 51 «Про організацію в Державній прикордонній службі України роботи з призначення та виплати одноразової грошової допомоги». У цьому документі визначено алгоритм підготовки, розгляду та виплати цієї допомоги. Також визначено коло осіб, які входять до складу відповідних комісій.

Цей Наказ базується на основі та вимогах Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України та постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві».

 Організаційні питання

 Для вирішення питання щодо можливості призначення та виплати одноразової грошової допомоги чи неможливості її виплати в регіональних управліннях, загонах Морської охорони, органах охорони державного кордону та органах забезпечення, розвідувальному органі, навчальних закладах, науково-дослідній установі Державної прикордонної служби (далі – органи Держприкордонслужби) утворюються комісії з питань виплати одноразової грошової допомоги. Персональний склад комісії затверджується наказом органу Держ­прикордонслужби.

 Склад комісій

 До складу Комісії з питань виплати одноразової грошової допомоги регіонального управління Держприкордонслужби входять:

– заступник начальника регіонального управління з персоналу. Ця посадова особа є головою комісії;

– головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу. Він є заступником голови комісії;

– начальник відділу кадрів;

– начальник служби охорони здоров’я;

– помічник начальника регіонального управління з правової роботи – начальник сектору правового забезпечення;

– посадова особа фінансово-еконо­мічного відділу, яка є секретарем комісії.

До складу Комісії з питань виплати одноразової грошової допомоги органу Держприкордонслужби входять:

– заступник начальника органу Держ­прикордонслужби з персоналу. Ця посадова особа є головою комісії;

– головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу (служби, відділення). Він є заступником голови комісії;

– начальник відділу (відділення, групи) кадрів;

– начальник служби охорони здо­ров’я;

– помічник начальника загону з правової роботи – начальник групи правового забезпечення (старший юрисконсульт);

– посадова особа фінансово-економічного відділу (відділення, служби), яка є секретарем комісії.

Практична діяльність комісій

Перший крок. За результатами розгляду поданих документів комісії органів Держприкордонслужби приймають рішення і начальники органів затверджують висновки щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги або про неможливість виплати.

У разі ненадання особою, яка звернулася за виплатою одноразової грошової допомоги всіх документів, подані документи повертаються заявникові для усунення недоліків.

Другий крок. Начальники органів Держприкордонслужби в 15-денний термін з дня реєстрації всіх документів подають до Адміністрації Держприкордонслужби:

у разі загибелі (смерті) військовослужбовця:

– висновок про можливість виплати одноразової грошової допомоги або висновок про неможливість її виплати відповідно;

– розрахунок одноразової грошової допомоги, підписаний начальником органу Держприкордонслужби та головним бухгалтером – начальником фінансово-економічного відділу (відділення, служби) і завірений печаткою;

– копію акта розслідування нещасного випадку;

– копію акта про нещасний випадок, пов’язаний з виконанням обов’язків військової служби або копію акта про нещасний випадок, не пов’язаний з виконанням обов’язків військової служби відповідно;

– засвідчені нотаріально заяви про відмову від одноразової грошової допомоги у разі відмови когось із членів сім’ї, батьків або утриманців від своєї частки одноразової грошової допомоги;

– документи, які збираються та подаються на розгляд комісії (їх перелік зазначено у номері газети № 43 від 14.11.14 стор. 4 розділ «Які документи необхідно зібрати»).

У разі інвалідності військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби, чи втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця:

– висновок про можливість виплати одноразової грошової допомоги або висновок про неможливість її виплати відповідно;

– розрахунок одноразової грошової допомоги, підписаний начальником органу Держприкордонслужби та головним бухгалтером – начальником фінансово-економічного відділу (служби, відділення) і завірений печаткою;

– копію акта розслідування нещасного випадку;

– копію акта про нещасний випадок, пов’язаний з виконанням обов’язків військової служби або копію акта про нещасний випадок, не пов’язаний з виконанням обов’язків військової служби відповідно;

– документи, які збираються та подаються на розгляд комісії (їх перелік зазначено у номері газети № 43 від 14.11.14 стор. 4 розділ «Які документи необхідно зібрати»).

Ніхто не буде забутий

У разі розформування органу Держ­прикордонслужби, в якому проходив службу померлий (загиблий) або звільнений з військової служби військовослужбовець, документи для визначення права на отримання одноразової грошової допомоги подаються правонаступнику. Іншими словами, будь-який військово­службовець не буде обділений увагою при прийнятті відповідних рішень, незважаю­чи на організаційно-штатні зміни!

Як розраховується розмір одноразової допомоги

Розмір одноразової допомоги не залежить від службового становища військовослужбовця і становить:

– у разі загибелі (смерті) військово­службовця, військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві – 609 тис. грн. (500-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством, у 2014 році – 1218 грн.).

Допомога виплачується рівними частками між особами, які мають право на її отримання. У разі відмови якоїсь із осіб від отримання одноразової грошової допомоги її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання;

– у разі встановлення військово­службовцю, особі звільненій з військової служби інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби:

за 1 групу – 304,5 тис. грн. (250-кратний прожитковий мінімум);

 за 2 групу – 243,6 тис. грн. (200-кратний прожитковий мінімум);

 за 3 групу – 182,7 тис. грн. (150-кратний прожитковий мінімум);

– у разі встановлення військовослужбовцю, особі звільненій з військової служби інвалідності, що настала в період проходження військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби:

 за 1 групу – 146,2 тис. грн. (120-кратний прожитковий мінімум);

 за 2 групу – 109,6 тис. грн. (90-кратний прожитковий мінімум);

 за 3 групу – 85,3 тис. грн. (70-кратний прожитковий мінімум);

– у разі встановлення військово­зобов’язаному або резервісту інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві:

за 1 групу – 146,2 тис. грн. (120-кратний прожитковий мінімум);

за 2 групу – 109,6 тис. грн. (90-кратний прожитковий мінімум);

за 3 групу – 85,3 тис. грн. (70-кратний прожитковий мінімум);

– у разі часткової втрати працездатності військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби без встановлення інвалідності – у розмірі, що визначається у відсотках від 85,3 тис. грн. (70-кратний прожитковий мінімум) залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК);

– у разі часткової втрати працездатності військовослужбовцем строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження військової служби – у розмірі, що визначається у відсотках від 60,9 тис. грн. (50-кратний прожитковий мінімум) залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється МСЕК;

– у разі часткової втрати працездатності військовозобов’язаним або резервістом, призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби без встановлення інвалідності – у розмірі, що визначається у відсотках від 60,9 тис. грн. (50-кратний прожитковий мінімум) залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється МСЕК.

image_pdfimage_print